OS2Cloud
dine data, din sky

Introduktion til OS2Cloud

OS2Cloud til drift og udviklingsprojekter

Hvad er OS2Cloud?

En af de bærende idéer bag etableringen af OS2Cloud er, at sænke barrieren for at installere software og tjenester ude hos medlemmerne. Vi ønsker simpelthen at gøre det nemmere og mere problemfrit at tage OS2's softwareprodukter i brug. OS2Cloud stiller derfor såvel infrastruktur til drift til rådighed, i form af IaaS, og en metode til distribution af software i form af apps.

Som infrastruktur-cloud (IaaS) kan OS2Cloud benyttes i stedet for tilsvarende tilbud fra f.eks. Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Google (GCE), Linode, Digital Ocean og mange andre. En væsentlig forskel er, at for næsten alle disse øvrige tjenesters vedkommende store amerikanske udbydere der står bag. Dette kan man vælge at se som en fordel eller en ulempe, men især når det drejer sig om placering og drift af offentlige, danske data og tjenester, er der delte meninger.

OS2Cloud er etableret af OS2 udelukkende til brug for OS2's medlemmer. OS2Cloud er ejet og drevet af OS2, og som medlem er du derfor medejer, både af tjenesten og af den hardware dine data placeres på, og som dine tjenester drives fra. Fordi du som medlem selv er medejer af tjenesten, har du fuld indsigt i og kontrol med driften af tjenesten, og er dermed selv ejer dine data og din infrastruktur.

I OS2Cloud kan en ny Linux-server etableres i løbet af få minutter. Dette betyder blandt andet, at OS2Cloud er meget velegnet til udviklingsprojekter, hvor man jo typisk har brug for servere til at udvikle, afprøve og teste sin software og tjenester på. Når projektet er færdigudviklet kan man blot nedlægge og slette udviklingsserverne. Derefter kan man med fordel pakke sin tjeneste/software som en app til OS2Cloud og publicere den, så andre kan benytte den.

OS2Cloud kan også benyttes som et alternativ til almindelig drift i eget serverrum eller i andre clouds. Fordelene ved cloud-drift er velkendte - man slipper for etableringsudgifter til hardware, slipper for besværet med at overvåge og vedligeholde hardware og serverrum, og har lave forudsigelige månedlige udgifter.

Den langsigtede målsætning er, at få pakket OS2's medlemmers software som apps.

Hvad er en app til OS2Cloud?

Når du har færdigudviklet din software, og er klar til at udrulle din tjeneste, kan du overveje, at pakke den som en app til OS2Cloud. Det er ikke noget krav for at drive tjenester i OS2Cloud - du kan sagtens blot installere din software på standard-servere, men en app gør det nemmere for andre at komme i gang med at benytte din software. Med en app kan andre medlemmer installere din software med et enkelt klik og straks gå i gang med at bruge den, uden f.eks. først at skulle anmode en IT-afdeling om at installere og drive den.

En OS2Cloud app består af et virtuelt image i standard-formatet qcow2, hvorpå din er software præinstalleret. Dette image (som vi kalder et master-image) klones hver gang din app installeres. Når din app publiceres i OS2Cloud, har du mulighed for at specificere hvor mange ressourcer din app som standard skal startes op med (RAM, vCPU'er osv.).

En OS2Cloud app bygges vha. et lille hjælpeprogram "appbuilder". Den software der skal indgå i din app, samt specifikationer på f.eks. hvor meget RAM app'en som standard skal køre med, beskriver du i en lille tekstfil (med endelsen ".origo"). Se et eksempel her.

Når du har bygget din app vha. "appbuilder", bliver den automatisk publiceret i OS2Cloud, men kan kun ses og benyttes af dig. Hvis du mener din app er klar til at blive benyttet af andre, kan du kontakte OS2 ved at indlægge en support-ticket, og bede om at få din app publiceret for alle.

OS2Cloud til udviklingsprojekter

Når du begynder et udviklingsprojekt, er det en god idé, at starte en server op, hvor du kan afvikle din kode under samme forhold som når du skal i produktion. OS2Cloud stiller standard Linux-servere og Windows-servere til rådighed som apps. Vi stiller desuden en udviklings-app målrettet webudvikling til rådighed, med indbygget Web-IDE og Github-integration. Udviklings-app'en har vi navngivet efter den indbyggede Web-IDE: Codiad. Med Codiad og Github kan du og dit team arbejde på jeres udviklingsprojekter når I vil, og hvordan I vil.

Du er meget velkommen til at se denne tutorial omkring hvordan man kan benytte Codiad til at arbejde med sin kode og afprøve den på udviklingsserveren, og derefter pakke den som en app direkte fra Github.

OS2Cloud til drift

Når din software skal i drift, stilles der som regel betydeligt flere krav til sikkerhed, backup, overvågning, dokumentation og afrapportering end i test- og pilot-fasen. OS2Cloud har mange indbyggede funktioner, der hjælper dig med forholdvist nemt at honorere mange af disse krav. Hvis du vil benytte OS2Cloud til drift, anbefaler vi at du gør dig fortrolig med den mere avancerede administrationsbrugerflade under "Engines"-fanebladet.

Du er meget velkommen til at læse denne tutorial omkring hvordan man konfigurerer backup af en server, hvordan man laver en restore, hvordan man opsætter overvågning og alarmer, samt hvordan man overføre en eksisterende server til OS2Cloud.

Hvad koster det?

I pilotfasen, som løber resten af 2017, er det gratis for OS2 medlemmer at benytte OS2Cloud. Derefter vil man blive faktureret via EAN for de ressourcer man benytter i OS2Cloud. Priserne der afregnes efter fastsættes af OS2's bestyrelse. Det er målsætningen at holde dem på markedsniveau.

Der vil være tale om "metered billing", således at afregning kun sker for den tid man benytter ressourcer. Hvis man f.eks. starter en udviklingsserver op, kører den i to dage og derefter sletter den, betaler man kun ca. 1/15-del af hvad det ville koste at køre serveren en hel måned.