OS2Cloud
dine data, din sky

TUTORIAL 2: OS2Cloud til drift

Nedenst. er "work-in-progress" - der vil løbende blive tilføjet screen-shots mv.

Opsæt overvågning af en server

Trin 1: Gå til din Engines admin-brugerflade

Når du installerer en app, vil udvikleren typisk have defineret nogle fornuftige indstillinger i forhold til overvågning og backup. Hvis du til gengæld ønsker at benytte OS2Cloud til mere regulær drift f.eks. af eksisterende servere du overfører, bør du selv forholde dig til disse mere avancerede indstillinger.

Det er også her du kan dokumentere hvad dine servere bruges til, overvåge performance og udtrække simple oppetidsrapporter.

Trin 2: Indtast alert-email-adresse

Sørg for ingen servere er valgt i venstre panel, og sørg for at "Info"-fanebladet er valgt i højre panel. Klik så på ikonet ud for "Alert email", og indtast den emailadresse du vil have skal modtage alerts, hvis der opstår problemer med en tjeneste. Vær opmærksom på, at gmail-adresser også får tilsendt alerts via XMPP, dvs. Google Hangouts.

Trin 3: Tilføj HTTP-monitor til server

Vælg den server du ønsker at opsætte web-overvågning af, og vælg fanebladet "Monitoring" i højre panel. Klik herefter på "New monitor...", og tilføj din monitor.

Trin 4: Afprøv alarm

Vælg den server du har opsat overvågning på, og klik på "suspend", så den bliver sat på pause. Du skulle efter et par minutter modtage en email.

Opsæt backup af en server

Trin 1: Vælg det image du vil backe up

Dit image kan nås enten direkte fra "Dashboard" eller via "Images"-fanebladet.

Trin 2: Vælg backup plan

Vælg hvor langt tilbage i tid du ønsker backup af dit image. Udfør evt. en manuel backup.

Udfør restore af en server

Trin 1: Vælg det image du vil restore

Dit image kan nås enten direkte fra "Dashboard" eller via "Images"-fanebladet.

Trin 2: Vælg hvilken dato du ønsker at restore fra

Vælg den dato du ønsker at restore fra fra listen, og klik på "restore". Hele dit image bliver genskabt og navngivet med datoangivelsen i parentes, så du kan finde det.

Trin 3: Restore enkelte filer

Hvis du kun ønsker at restore enkelt filer, kan du vælge dem og klikke på restore. De vil blive restoret til en ISO, som du finder under "My CD-roms".
Download den restorede ISO, og åbn den.

Overfør en eksisterende server til OS2Cloud

På fanebladet "Images" finder du knappen "New image...". Højre del af denne knap er en pop-up, der giver mulighed for at uploade images.
For at konfigurere en ny server op fra scratch, har du brug for et blankt image og en netværksforbindelse, som begge skal konfigureres, før du kan konfigurere din nye server.

Trin 3: Start server

Start din nye server.

Udvid en virtuel disk

Trin 1: Lokalisér det image du ønsker at udvide

En server kan have flere virtuelle images tilknyttet. Overvej om du evt. kan nøjes med at tilknytte et nyt image.

Trin 2: Luk din server

Din server kan ikke køre, mens du udvider dens image.

Trin 3: Udvid størrelsen

Vælg en ny størrelse.

Trin 3: Udvid filsystemet

Boot fra en recovery CD-rom, og udvid filsystemet.

Trin 3: Start din server igen