OS2Cloud
dine data, din sky

TUTORIAL 1: OS2Cloud til udvikling

Installér og slet en standard-server

I OS2Cloud kaldes de komponenter der skal til for at afvikle en tjeneste for en App. En App kan bestå af én eller flere servere med software præinstalleret og konfigureret og klar til at køre og stille en tjeneste til rådighed. Et simpelt eksempel på en App er en helt almindelig Ubuntu-server uden andet end de mest basale softwarepakker installeret. En sådan server findes i tre størrelser i OS2Cloud. Det eneste du behøver for at installere sådan en server er, at klikke på den, og give den et navn. Prøv selv her.

Når din app er færdig med at installere og starte op, vil du se et eller flere af flg. ikoner, som du kan klikke på for at tilgå de funktioner din app stiller til rådighed:

 • - din app stiller en brugerflade til rådighed til f.eks. at sætte password for brugere.
 • - din app stiller en web-terminal (kommandolinie) til rådighed.
 • - klik her for at se din servers konsol.
 • - klik her for at stoppe din app.
 • - klik her for at slette din app - pas på, alle data bliver fjernet.
Klik nu på ikonet og indtast et nyt password for standardbrugeren "origo" og tillad evt. SSH-adgang fra den IP-adresse du befinder dig på.

Trin 3: Tilgå din servers terminal

For at kunne installere software osv. på din server, skal du naturligvis kunne tilgå din via terminaladgang. Hvis du har tilladt adgang via SSH i trin 2, kan du tilgå din server via din yndlings SSH-klient. Din servers eksterne IP-adresse finder du i oversigten "Mine apps". Du kan også tilgå din server via den webterminal som stilles til rådighed af vore standardapps. Prøv at klikke på ikonet og log ind med brugernavnet "origo" og det password du indtastede i trin 2.

Trin 4: Slet server

Én af idéerne bag OS2Cloud er, at det skal være nemt og hurtigt at starte udviklingsservere op til projekter, eller måske for bare at afprøve udviklingsidéer. Det er derfor naturligvis lige så let at fjerne en server, som det er at installere den. For at fjerne den server du lige har installeret, gå tilbage til oversigten "Mine apps", og klik på ikonet for fuldstændig at slette din server. Ethvert spor af din server vil herefter blive slettet.

Installér Codiad udviklings-server

Trin 1: Find Codiad i App store

Klik på "installér":

Trin 2: Tilgå admin-brugerfladen

Klik på: , sæt Codiad password, og gå derefter til Codiad Web IDE:

Trin 3: Log ind i Codiad

Log nu ind i Codiad med brugernavn "origo" og det password du lige har valgt:

Hent kildekode fra Github

Trin 1: Tilføj softwareprojekt

Når du logger ind i Codiad ser du et enkelt standard-projekt - "My Project". Vi vil prøve at tilføje et nyt projekt, med software du checker ud direkte fra Github. Som det første skal du klikke på det lille plus (+) nederst i venstre hjørne: For at checke et projekt ud fra Github, klik på "...from Git Repo":

Trin 2: Hent kildekode fra Github

Indtast nu en URL fra det Github-projekt du ønsker at downloade. I dette eksempel vælger vi at downloade den software der benyttes til at bygge de standard-apps du finder på OS2Cloud. Indtast "https://github.com/origosys/origo-apps" som Git Repository, navngiv dit projekt og den mappe du ønsker at downloade til, og klik på "Create Project": Efter kort tid skulle softwaren være downloadet, og du skulle se noget i retning af:

Trin 3: Redigér med den indbyggede editor

Codiad har en indbygget Web-editor der kan håndtere syntax-kolorering af de fleste filtyder. Du skal blot dobbeltklikke på de filer du ønsker at redigere.

Byg en app

Trin 1: Strukturen i en App

Til enhver app hører en fil med endelsen .origo, som definerer hvordan app'en skal bygges, hvilken software der skal downloades fra Github, hvor den skal placeres, hvilke softwarepakker der skal installeres, osv. Nedenfor er .origo-filen hørende til app'en Codiad:

                VERSION=1.0
                BASEIMAGE=ubuntu-xenial.small.1.5.master.qcow2
                REBASE=0
                BASESUITE=
                SIZE=
                NAME=codiad
                APPNAME=Codiad Development Server
                DIR=files
                DIRTARGET=/tmp
                TAR=
                TARTARGET=
                GIT=https://github.com/Codiad/Codiad
                GITTARGET=/var/www/codiad
                DEBS=php-zip php-mbstring expect php-ssh2 golang-go nodejs nodejs-dev npm
                PREEXEC=/tmp/files/preexec.sh
                POSTEXEC=/tmp/files/postexec.sh
                SERVICE=
                TERMINALLINK=/steamengine/pipe/http://{uuid}:4200
                MEMORY=1024
                LOGO=https://www.origo.io/images/apps/logo-codiad.png
                THUMBNAIL=https://www.origo.io/images/apps/logo-codiad.png
                SUMMARY=Codiad is a web-based IDE framework with a small footprint and minimal requirements.
                DESCRIPTION=Codiad is a web-based IDE framework with a small footprint and minimal requirements.

Som det fremgår, definerer filen desuden hvilke ressourcer man ønsker sin app startet op med. To øvrige vigtige filer er to scripts der eksekveres i din apps chroot-miljø, hhv. før din sofware er installeret og efter. I dette tilfælde hedder de, som det fremgår: "prexec.sh" og "postexec.sh"

Trin 2: Start en terminal

For at bygge en app, har du brug for en terminal til din server. Klik derfor på din servers terminal-ikon og log ind.

Trin 3: Byg Codiad-app'en

Som en del af kildekoden hørende til OS2Clouds standard-apps følger desuden et hjælpe-script med til at bygge apps, som hedder "appbuilder". Dette script har vi derfor allerede hentet, da vi hentede kilkdekoden fra Github. For at bygge f.eks. Codiad-app'en behøver du derfor kun indtaste flg. i din terminal:
cd /var/www/html/workspace/apps
sudo ./appbuilder codiad/codiad.origo
Afhængig af hvor meget software der skal downloades og installeres kan det variere meget, hvor længe det tager at bygge en app. I dette tilfælde skulle din nye app være klar i løbet af nogle få minutter.

Hvis trinet ovenfor gik som forventet, er din app nu publiceret i dit personlige katalog. Hvis du skifter til fanebladet "Installér", kan du se din app, og prøve at installere den.
På din app vil du desuden kunne se flg. ikon: . Hvis du klikker på det, kan du redigere detaljer omkring din app samt slette den, hvis du ønsker det. Når du synes din app er klar til at blive brugt af andre, så kontakt OS2 med henblik på at få den publiceret i OS2Cloud.